دومین نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی تهران

دومین نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی تهران
حضور کوراپراکس در دومین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تهران سالن 26A، غرفه کوراپراکس (CURAPROX)

کوراپراکس مقدم همه شما عزیزان را در دومین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تهران گرامی می دارد.

نمایشگاه بین المللی، سالن 26A، غرفه کوراپراکس (CURAPROX)

محصول با موفقیت اضافه شد